Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Headbeeld Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid
begint met respect
voor mens en
milieu.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid opnemen Mensen Milieubescherming Licentiepartners
Milieu & duurzaamheid

Verantwoordelijkheid opnemen

Positieve veranderingen bevorderen

Als familiebedrijf met globale economische banden dat door de eigenaars wordt geleid, staan we voor het naleven van de geldende wetten, het in acht nemen van sociale en ethische normen alsook duurzaam handelen langs de volledige waardecreatieketen. We leveren een belangrijke bijdrage tot het uitvoeren van de globale mensenrechten alsook arbeids-, sociale en ecologische normen en bevorderen positieve veranderingen op de plaatsen waar de actief zijn.

Dit is een deel van onze bedrijfscultuur die op de waarden vertrouwen, transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid in de omgang met klanten, leveranciers, zakelijke partners, medewerkers en het publiek is gebaseerd.

Mensen

Respect voor de mensenrechten -
Eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden

ISM is een familiebedrijf. Dat blijkt uit onze omgang met onze eigen medewerkers en de medewerkers die wereldwijd bij onze leveranciers actief zijn.

We verplichten ons te garanderen dat onze producten onder eerlijke, rechtmatige en menswaardige omstandigheden ontstaan langsheen onze leveringsketen. We hechten enorm veel belang aan het naleven van de mensenrechten, de gezondheid en veiligheid op de werkplaats.

Mensen
Producten

Milieubescherming

Ecologische duurzaamheid

We voldoen aan de geldende wetten, bepalingen en beheerpraktijken ter bescherming van mens en milieu in de landen waarin we actief zijn. We oefenen onze bedrijfsactiviteit zodanig uit dat ze een bijdrage levert tot het algemene doel van de duurzame ontwikkeling.

Hiervoor hebben we systemen ontwikkeld die het voor ons mogelijk maken om onze operatieve activiteit te controleren op schadelijke milieu-invloeden en vereiste en gepaste maatregelen te nemen om belastingen van mens en milieu te reduceren. We beoordelen de gebruikte chemicaliën en vervangen deze door minder belastende alternatieven. Het correct afvoeren van afval alsook een mogelijke recycling van stoffen in het kader van de circulaire economie bevorderen we consequent.

Licentiepartners

PUMA-normen

Als licentiepartner van PUMA SAFETY gelden de PUMA-regeling inzake duurzaamheid voor ISM. De codexen hangen in onze fabrieken en geven bindende normen voor alle partners langs de globale leveringsketen. Ze worden in regelmatige audits consequent gecontroleerd op naleving.

  • Ethische codex
  • Gedragscodex
  • Handboeken over duurzaamheid
  • Milieunormen
  • Chemicaliënbeheer
  • Sociale normen
  • Gezondheid en veiligheid op de werkplaats
  • Slavernij en mensenrechten
Licentiepartners