Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

“Duurzame ontwikkeling
vinden wij belangrijker
dan winst op korte termijn”

Duurzame ontwikkeling voor het welzijn van mens en milieu is meer dan een missie: het is onze passie. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid voor mens en natuur vast verankerd in ons DNA en dragen wij deze uit in alle facetten van ons handelen. Lees meer over onze strategie voor het behoud van onze blauwe planeet en onze gezamenlijke toekomst.

Onze strategie

Duurzaamheid is geen trend
maar een proces

Als familiebedrijf met wereldwijde zakelijke banden zijn wij toegewijd aan het naleven van wetgeving, het voldoen aan sociale en ecologische standaards en aan duurzaam handelen langs onze wereldwijde waardeketen. Wij zetten de verantwoordelijkheid voor mens en milieu holistisch om, werken voortdurende aan verbeteringen, en hebben deze verantwoordelijkheid diep verankerd in onze kernprocessen en producten.

Onze licentiepartner PUMA hanteert zeer strenge standaards voor sociale en ecologische duurzaamheid, en eist ook dat deze hoge standaards door haar partners consequent worden geïmplementeerd en nageleefd.

ONZE STRATEGISCHE ACCENTEN

Onze motivatie

Met het succes groeit ook de verantwoordelijkheid

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het uitoefenen van wereldwijde mensenrechten en aan de plaatselijk standaards op arbeidstechnisch, sociaal en ecologisch gebied en stimuleren duurzame positieve verandering overal waar wij actief zijn. Voor mens en milieu.

Duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis

ISM verdient een zilveren medaille in de CSR Rating

ISM wordt beloond met de zilveren EcoVadis medaille voor de uitgebreide inspanningen op het gebied van duurzaamheid voor milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Daarmee behoort het bedrijf tot de 25 procent van de beste presteerders die door EcoVadis werden beoordeeld.

Wij zijn blij met de onderscheiding, die ons langdurige streven naar duurzaamheid en onze strategie voor het behoud en de bescherming van grondstoffen en levensomstandigheden voor toekomstige generaties bevestigt. Als familiebedrijf is een duurzame ontwikkeling ten gunste van mens en milieu een kwestie die ons aan het hart gaat – voor een „Betterworld”

 

Meer informatie in het persbericht en op de EcoVadis homepage.

ISM behoort tot de TOP 25% van toppresteerders beoordeeld door EcoVadis.

Over het geheel genomen behoort ISM tot de top 5% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de branche.

Duurzaamheidsdoelen

Een menswaardig leven mogelijk maken
Behoud van de natuurlijke fundamenten voor het leven

1

Geen
armoede

2

Geen
honger

3

Gezondheid &
welzijn

4

Hoogwaardige
scholing

5

Gender-
gelijkheid

6

Schoon
water

7

Betaalbare &
schone energie

Wij vragen om uw mening

Wij willen voortdurend beter worden

Help ons om werkomgevingen nog veiliger en duurzamer te maken. Deel uw meningen, gedachten, ervaringen en ideeën met ons. Natuurlijk worden uw gegevens niet gepubliceerd.

Wat vindt u belangrijk

Betaalbare producten

Duurzame producten

Tijdloos design met lange levensduur

Actuele trends

Producten van natuurlijke basismaterialen

Producten met materiaalinnovaties, bijv. gerecyclede kunststoffen

Producten nieuw kopen

Reparatieservice of tweedehands

Kwaliteitsproducten met lange levensduur

Kringloopvaardige producten

Wilt u ons nog iets meedelen?

Feedback nu versturen aan ISM

Duurzaamheidsdoelen tot 2025

Roadmap to sustainability

Onze doelen hebben betrekking op uiteenlopende aspecten van duurzaamheid, bijvoorbeeld mensenrechten, gezondheid op de werkplek, duurzame materialen, klimaatverandering en de strijd tegencorruptie. Geïnspireerd op de VN-duurzaamheidsdoelen en PUMA's 10for25, willen wij de volgende duurzaamheidsdoelen tot 2025 bereiken:

Stakeholder-betrokkenheid

Intensivering van onze dialoog met stakeholders en verbetering van onze communicatie naar de consument, met zwaartepunten op berichtgeving en gebruikersinformatie.

Status: op schema

Duurzame materialen en producten

Gebruik van duurzamere alternatieven voor onze onderdelen en hoofdmaterialen.

Status: op schema

Maatregelen voor klimaatbescherming

Projecten met de doelen energiebesparing en vermindering van de CO2-emissie.

Status: op schema

Chemicaliënbeheer

Gevaarlijke chemicaliën volledig uit onze inkoopketen elimineren.

Status: op schema

Social Compliance

Voldoen aan branchestandaards en ILO-werknormen door alle belangrijke leveranciers, regelmatige audits bij die leveranciers, geen openstaande zerotolerance onderwerpen.

Status: op schema

Mensenrechten

Mensenrechten verankeren op onze locaties en bij leveranciers, positieve invloed uitoefenen in de omgevingen waar ISM aanwezig is.

Status: op schema

Gezondheid en veiligheid op de werkplek

Veilig werkomstandigheden voor onze eigen medewerkers en voor indirecte medewerkers bij onze productiepartners door audits van veiligheid en gezondheidsbescherming op de werkplek; geen dodelijke ongevallen, systematische reductie van ongevalpercentages.

Status: op schema

Duurzame groei en werkgelegenheid

Duurzame economische groei bereiken en voortzetten, werkgelegenheid in stand houden en uitbreiden.

Status: op schema

Partnerschappen voor het bereiken van de doelen

Wezenlijke uitdagingen door branche-overgrijpende samenwerking en medewerking oplossen.

Status: op schema

Vragen & antwoorden

Aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen als milieubescherming en mensenrechten zijn ongelofelijk uitgebreid, gelaagd en zeer complex. Daarom hebben wij vragen, die vaak aan ons worden gesteld zo compact mogelijk beantwoord.

Waar en onder welke arbeidsomstandigheden worden de veiligheidsschoenen geproduceerd?

Wij produceren onze producten bij partners in Azië en Europa. Zo bieden wij duizenden mensen op de lange termijn gerichte werkgelegenheid. Wij hebben vaak een jarenlange samenwerking en vertrouwensband met onze productielocaties. Wij selecteren deze vanaf het begin zeer zorgvuldig en stellen hoge eisen aan sociale standaards en milieunormen. Om onze standaards te kunnen omzetten, verankeren wij deze vanaf het begin stevig in onze productieovereenkomsten. Door middel van onze Code of Conduct verplichten wij alle leveranciers om te voldoen aan sociale en ecologische eisen, die zich oriënteren aan de internationaal erkende branchestandaards en ILO-conventies. Het naleven van de standaards wordt permanent gecontroleerd door eigen medewerkers op locatie, door medewerkers van onze duurzaamheidsteams, door de directe en door onafhankelijke auditors. Momenteel wordt negenennegentig procent van onze opdrachtvolumes geproduceerd in fabrieken, waar regelmatig BSCI, SMETA, SA8000 of PUMA SAFE audits plaatsvinden. Zo kunnen wij waarborgen, dat onze producten onder veilige en eerlijke werkomstandigheden worden gemaakt.

Hoe zorgt ISM ervoor dat de productielocaties zich aan de regels houden?

Wij kennen onze productielocaties, want we werken al jarenlang samen. Onze
controleurs en medewerkers zijn regelmatig ter plaatse. Wij hechten er waarde aan, dat de
productie volgens onze kwaliteitsnormen plaatsvindt en voldoet aan onze strenge standaards op sociaal en milieutechnisch vlak.
Door middel van onze Code of Conduct verplichten wij alle leveranciers om te voldoen aan sociale en
ecologische eisen, die zich oriënteren aan de internationaal erkende industriële standaards en ILO-
conventies. Daarin wordt ook de milieubescherming geregeld. Deze controleren wij
regelmatig met eigen medewerkers, die permanent op locatie zijn en met onafhankelijke organisaties,
die audits uitvoeren op de productielocaties. Daar komen regelmatige trainingen en Round Table
Meetings bij, om de partners op de hoogte te houden.

Heeft u nog vragen of zijn er nog onderwerpen onduidelijk? Ons duurzaamheidsteam hoort graag van u.