Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Licentiepartner

Sterke merken,
strenge standaards

Als één van de meest succesvolle merken voor sportartikelen ter wereld, zet PUMA standaards binnen de branche op het gebied van duurzaamheid. Bij ISM volgen wij dit uitgebreide voorbeeld in alle opzichten

Het snelste merk ter wereld. Dat kan veilig worden gezegd!

Als een van de toonaangevende sportmerken ter wereld staan de snelste atleten ter wereld met PUMA op de baan. Daarom is het merk PUMA gestoeld op waarden, die van sporters topatleten maakt. Wij delen deze waarden en ontwikkelen sinds 2002 in samenwerking met PUMA sportieve high-performance veiligheidsschoenen onder de naam PUMA SAFETY. PUMA SAFETY telt internationaal tot de snelst groeiende merken in de categorie veiligheidsschoenen.

SNELLER en BETER: Ook bij de sociale en ecologische duurzaamheid zet PUMA een indrukwekkende sprint in. Met de campagne FOREVER BETTER zegt PUMA niet alleen klimaatverandering de strijd aan.

Licentiepartner

Strenge standaards voor een eerlijke en duurzame wereld

Ons gezamenlijke doel van een eerlijkere en duurzamere wereld bereiken wij door onze toeleveringsketen voortdurend te blijven verbeteren. Net als PUMA werken wij uitsluitend samen met partners, die voldoen aan onze eisen op milieutechnisch, chemisch, gezondheidskundig, veiligheidstechnisch vlak en de sociale voorschriften vervullen, die zijn vastgelegd in PUMA's leidraden over duurzaamheid. Deze eisen gelden ook, als ze strenger zijn dan plaatselijke standaards of daarmee conflicteren. Meer over het duurzaamheidsmanagement van PUMA leest u hier.

Gedragscodex

De PUMA-gedragcodex bepaalt duidelijke minimale standaards voor partners in de hele inkoopketen. Deze is in alle rechtstreekse partnerfabrieken van PUMA in te zien en is een vast onderdeel van onze inkoopovereenkomsten.

Ethiekcodex

PUMA's ethiekcodex verplicht medewerkers en zakenpartners tot ethisch verantwoordelijk handelen langs de hele waardeketen.

Milieustandaards

Met haar missie “Forever Faster” will PUMA ook een voorbeeld op het gebied van milieubescherming zijn en stelt het bedrijf hoge standaards voor alle partijen die bij het productieproces betrokken zijn.

Chemicaliënbeheer

Ter ondersteuning van het doel van PUMA om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemicaliën te voorkomen, heeft PUMA eisen gesteld aan het chemicaliënbeheer, waaraan alle producenten van PUMA-producten zich moeten houden.

Sociale standaards

Bij PUMA zien wij onszelf als familie. Daarom gelden er werk- en arbeidsrichtlijnen op alle niveaus van de inkoopketen.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek

PUMA neemt geen enkel risico als het over de gezondheid en veiligheid van medewerkers gaat. PUMA's richtlijnen bevatten duidelijke eisen, die voortdurende worden aangescherpt.

Slavernij en mensenhandel

De regels van PUMA zijn duidelijk: Elke soort moderne slavernij is voor PUMA een zero-tolerance onderwerp. Het respecteren van mensenrechten is een fundamenteel aspect van onze duurzaamheidsdoelen.

Dierenbescherming

Circulariteit

Biodiversiteit

BJØRN GULDEN CEO

Als één van PUMA's kernwaarden is het onderwerp duurzaamheid een vast onderdeel van onze activiteiten en de basis om sneller te werken aan een eerlijkere en duurzamere wereld.

 

 

 

drie merken - één missie

Met onze merken en producten beschouwen wij onszelf als gamechanger, innovator en trendsetter in onze branche. Wij geven onze producten en processen vorm op een manier die zo positief mogelijke sociale en ecologische uitwerkingen heeft en een meerwaarde voor het bedrijf en de maatschappij creëert.

Wij strekken onze duurzaamheidsinitiatieven systematisch uit over ons volledige merk- en productassortiment en betrekken daar ook onze zakelijke processen bij. Daarbij zetten wij alle verzamelde middelen – dus ook het engagement van onze medewerkers, vaktechnische know-how en organisatorische competenties – bewust en over de volle breedte in.

ONZE STRATEGISCHE ACCENTEN

Vragen & antwoorden

Aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen als milieubescherming en mensenrechten zijn ongelofelijk uitgebreid, gelaagd en zeer complex. Daarom hebben wij vragen, die vaak aan ons worden gesteld zo compact mogelijk beantwoord.

Wat gebeurt er bij een PUMA audit?

Om de PUMA-gedragscode wereldwijd te kunnen uitvoeren, is behalve het overtuigen van (zelfs geëngageerde) medewerkers, het ook noodzakelijk om de fabrieken te inspecteren en auditeren. Hoe deze audits verlopen, leest u hier.

PUMA meets Greenpeace! Wat is de DETOX-campagne?

In 2011 lukt het Greenpeace om met de DETOX-campagne het onderwerp milieuvervuiling in de schoenen- en kledingbranche wereldwijd onder de aandacht te brengen. Tot het voldoen aan de kerneis aan de sector, namelijk tot 2020 af te zien van elf gevaarlijke groepen chemicaliën in de wereldwijde productie, hebben zich inmiddels meer dan 60 merken en handelaren uit Europa, de VS en Azië verplicht.

Onze licentieverstrekker PUMA heeft als eerste bedrijf de Detox-campagne ondersteunt. Daarnaast zijn ze medeoprichters van het ZDHC, het Zero Discharge of Hazardous Chemicals
initiatief, dat schadelijke stoffen in de productie wil uitbannen. In het kader van onze licentiepartnerschap volgen wij zo, aangevoerd door PUMA, al jarenlang de “Roadmap to Zero” en reduceren wij systematisch en blijven de chemische voetafdruk van onze producten en productielocaties.

Hoe zorgt PUMA ervoor dat er bij de productie geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen?

Om te garanderen dat bij de productie geen schadelijke stoffen in het milieu belanden, volgt Puma een holistische benadering van het chemicaliënbeheer, die consumenten, medewerkers en het milieu beschermt tegen potentiële gevaren.

De hoeksteen hiervoor zijn veilige grondstoffen: Als er in eerste instantie geen gevaarlijke chemicaliën de fabrieken binnenkomen, dan hoeven deze tijdens de productie ook niet te worden gecontroleerd en belanden ze niet in de producten.

Om iedereen die PUMA producten draagt volledig te kunnen beschermen, werkt PUMA met de schadelijke stoffenlijst (Restricted Substances List, RSL) van de in de branche agerende AFIRM-group, waarvan PUMA medeoprichter is. Daarin staan niet alleen de potentieel gevaarlijke chemicaliën, die binnen de sector worden gebruikt, maar ook gegevens over veilige concentraties. De gegevens baseren op de strengste regelgeving ter wereld. Elk jaar controleren externe laboratoria duizenden materialen met deze lijst. In producten van PUMA worden dan uitsluitend materialen met goede testresultaten gebruikt.

Niet-toegestane substanties worden in de Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) gedocumenteerd. Het betreft hier voornamelijk chemicaliën die als kankerverwekkend, mutageen, toxisch voor de voortplanting, hardnekkig of bioaccumulerend zijn geclassificeerd, waarvan het gebruik in de producten van PUMA verboden is. PUMA's MRSL is ontwikkeld door de Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation (ZDHC), een stichting waarvan PUMA medeoprichter is. Het doel van de ZDHC is om het voor merken en winkeliers in de textiel-, kleding- en schoenensectoren mogelijk te maken om duurzame Best Practices voor de omgang met chemicaliën in de hele waardeketen te implementeren. Door samen te werken, standaards op te stellen en te implementeren, werken wij allemaal aan het gezamenlijke doel “nul” lozing van gevaarlijke chemicaliën te bereiken.

Wat zijn “ZDHC” en “Roadmap To Zero”?

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) is een vereniging van 166 internationel concerns en organisaties (stand: mei 2020), die gezamenlijk aan het afschaffen van gevaarlijke chemicaliën in de textielsector werken.

Door gevaarlijke chemicaliën bij de textielproductie uit te bannen, werkt de ZDHC er samen met haar leden aan om een verbetering van het milieu en de gezondheid te bereiken.

Door het leveren van milieuvriendelijkere minder gevaarlijke alternatieven in het kader van de ZDHC Gateway ondersteunt ZDHC de hele leverketen van de textiel- en lederproductie bij het opzetten van een duurzaam chemicaliënbeheer. Daarbij is de samenwerking met bestaande en erkende certificatiesystemen en standaards een vast onderdeel van de holistische benadering.

Doel van ZDHC is het om merken en retailers in de textiel-, kleding- en schoenensector in staat te stellen om duurzame best practices voor het chemicaliënbeheer te implementeren. Door samen te werken, standaards op te stellen en te implementeren, werken wij allemaal aan het gezamenlijke doel “nul” lozing van gevaarlijke chemicaliën te bereiken.

Welke duurzaamheidsdoelen staan op de agenda van PUMA?

PUMA wil tot 2025 tien duurzaamheidsdoelen bereiken, de “10For25”. Daarbij gaat het om verbeteringen bij de onderwerpen milieubescherming, gezondheid en veiligheid op de werkplek, mensenrechten, circulaire economie en veel meer. Alles over de ambitieuze doelen van PUMA, waar wij als licentiepartner onderdeel van uitmaken, leest u hier.

Moet volledig aan de strenge eisen van PUMA worden voldaan?

Krachtig ja. Duurzaamheid is één van PUMA's vastgelegde kernwaarden en een vast onderdeel van elke samenwerking. Duurzaamheid wordt consequent holistisch doorgevoerd en is al jarenlang diep verankerd in de kernprocessen en producten.

Heeft u nog vragen of zijn er nog onderwerpen onduidelijk? Ons duurzaamheidsteam hoort graag van u.