Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Milieu

Grondstoffen besparen,
milieu behouden

Wij werken volgens systemen die ons in staat stellen onze operationele activiteit te controleren op milieu-uitwerkingen en de vereiste en passende maatregelen te nemen om belastingen voor mens en milieu te verminderen.

“Als familiebedrijf gaat het ons bijzonder aan het hart,
ons in te zetten voor het behoud en de bescherming van grondstoffen en
de levensomstandigheden voor toekomstige generaties.”

Milieu

Milieu

Grondstoffen Productie Ontwikkeling Inkoopprocessen

Grondstoffen besparen

Hoe waardevol natuurlijke grondstoffen zijn, hoeven wij u zeker niet te vertellen.

Een spaarzame, efficiënte omgang met grondstoffen beschouwen wij als vanzelfsprekende bedrijfsmatige verantwoordelijkheid.

Een duidelijke engagement en een goede strategie verankeren de verantwoorde omgang met deze beperkte middelen stevig in onze processen en producten.

Energie

Emissievrije fotovoltaïsche stroom. De energiebehoefte voor ons hoofdkantoor in Lippstadt dekken wij voor 90% met hernieuwbare energie.

Water

Elke druppel telt. Zowel door spaarzame gebruik als bij strenge afvalwaterinspecties op de productielocaties.

Afval en recycling

Ons goed doordachte afval- en recyclingbeheer bespaart grondstof, ontziet het milieu en maakt van afval waardevolle grondstoffen

Verpakkingen en reclamemiddelen

Ook in de 21e eeuw is niet èlke tekst op een beeldscherm te vinden. Maar als we dan al drukken, dan duurzaam en milieuvriendelijk.

Gezamenlijke ontwikkeling

Wij verlangen veel van onze productiepartners en ondersteunen ze ook – dat geldt in het bijzonder op het gebied van milieustandaards

Holistisch Chemicaliënbeheer

Wij benaderen het chemicaliënbeheer holistisch, om consumenten, medewerkers en het milieu te beschermen tegen mogelijke gevaren

Met MRSL op de Roadmap to Zero

Met de Manufacturing Restricted Substand List der Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation verbannen wij gevaarlijke chemicaliën uit de productie

Eco Management Audit systemen

Kennis delen en aanmoedigen tot omdenken

Duurzamer produceren

Wij produceren onze producten bij partners in Europa en Azië. Daardoor bieden wij duizenden mensen op de lange termijn gerichte werkgelegenheid. Wij hebben vaak een jarenlange samenwerking en vertrouwensband met onze productiepartners. Wij selecteren deze vanaf het begin zeer zorgvuldig en stellen daarbij hoge eisen aan sociale standaards en milieunormen. Samen werken wij aan uitdagingen, die zij niet alleen aankunnen en begeleiden hun bij het naleven van onze standaards – ook en in het bijzonder met het oog op de verantwoordelijke omgang met het milieu.

Kwaliteitsproducten ontwikkelen

Onze werkkleding en veiligheidsschoenen moeten vaak aan speciale en redelijk complexe vereisten voldoen. Ze vervullen een belangrijke beschermende functie voor de drager en moeten aan wettelijke eisen en normen voldoen. Het veelvuldige gebruik stelt bijzondere vereisten aan de materialen en verwerking. Fundamenteel staat de beschermende functie absoluut centraal, gevolgd door hoge eisen aan het design, de innovativiteit en levensduur. Behalve strenge veiligheidsstandaards spelen milieuaspecten een centrale rol bij onze productontwikkeling. Want onze producten en de daarvoor gebruikte materialen maken een wezenlijk onderdeel van onze ecologische voetafdruk – hier kunnen wij blijvende verbeteringen bereiken.

Kwaliteitsproducten met lange levensduur

In de context van een duurzame productontwikkeling letten wij er al bij het ontwerpen op dat onze producten lang meegaan en gerepareerd kunnen worden

Duurzame materialen

Bij de ontwikkeling van onze producten zijn wij altijd op zoek naar innovatieve, milieuvriendelijke en duurzaam geproduceerde materialen

Veilige inhoudsstoffen

Wij willen dat iedereen die onze producten draagt volledig beschermd is - zonder compromissen. Hoe we dat bereiken? Met onze RSL-lijst met schadelijke stoffen, die nog strenger dan REACh is.

Eco capsules & kringloopeconomie

Wij hebben het doel gesteld om het gebruik van recyclebare materialen in onze producten te vergroten.

KLIMAATVRIENDELIJKE (AANKOOP-)ROUTES

Het potentieel van klimaatvriendelijk afgelegde routes is behoorlijk, maar wordt meestal niet gebruikt. Dat terwijl er allerlei klein en grote mogelijkheden zijn, om CO2-emissies waar mogelijk niet eens te laten ontstaan of door ze te verminderen of compenseren. Ook wij denken om en dragen bij aan de klimaatbescherming.

ONZE STRATEGISCHE ACCENTEN

Vragen & antwoorden

Aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen als milieubescherming en mensenrechten zijn ongelofelijk uitgebreid, gelaagd en zeer complex. Daarom hebben wij vragen, die vaak aan ons worden gesteld zo compact mogelijk beantwoord.

Wat verstaat men onder holistisch chemicaliënbeheer in de productie?

Holistisch chemicaliënbeheer toont gevaarlijke chemicaliën de rode kaart en volgt een holistische benadering, om consumenten, medewerkers en het milieu te beschermen tegen mogelijke gevaren. Het belangrijkste zijn veilige uitgangsstoffen: Als er in eerste instantie geen gevaarlijke chemicaliën de fabrieken binnenkomen, dan hoeven deze tijdens de productie ook niet te worden gecontroleerd en belanden ze niet in de producten. Profiteurs zijn ook de leveranciers, want voor hen worden dure reinigingsprocedures voor water en lucht na het vrijkomen van chemicaliën overbodig.

Hoe bijv. het chemicaliënbeheer voor onze PUMA SAFETY schoenen er precies uitziet, kunt u hier lezen.

Waarom produceren jullie niet meer vegan schoenen?

Wij hebben veel ideeën en zoeken wereldwijd naar nieuwe materialen en innovaties. Tegenwoordig kunnen wij dingen aanbieden, die twee jaar geleden nog niet mogelijk zouden zijn. Leer is een zeer duurzaam product, per slot van rekening maken wij van het “afval” van de vleesverwerkende sector mooie producten die lang meegaan.

Vegan schoenen – dat klinkt in eerste instantie geweldig, maar het betekent ook dat er kunststof wordt gebruikt, vaak met een twijfelachtige ecologische balans. Veel schoenen die als vegan worden verkocht, bestaan uit plastic. Of dat beter is, staat ter discussie. Vegan is niet automatisch ecologisch verantwoord.

Komt er een schoen van Albatros, die voor 100% uit oude schoenen geproduceerd is?

Aan deze uitdaging werken wij. Schoenen zijn hele complexe producten. Wij hopen, dat ons doel voor 2025 ons daar naartoe zal brengen. Maar wij vinden een ander aspect ook heel belangrijk in de discussie over kringlopen, namelijk de gebruiksduur. Een van de beste manieren om een product duurzamer te maken, is om een product te maken met een lange gebruiksduur. Dat is altijd onze ambitie.

Kunnen veiligheidsschoenen volledig van gerecyclede materialen worden gemaakt?

Een veiligheidsschoen is een complex product. er zijn 200 of zelfs 250 stappen nodig, om een schoen te produceren. De beschikbaarheid van gerecyclede onderdelen is een grote uitdaging door de complexiteit van de productie. Hier zal nog veel van de toeleveranciers worden verlangd, om een goede toegang tot duurzame onderdelen tegen concurrerende prijzen te kunnen bieden.

Helaas hangt dit allemaal samen met veel research, tijd en bijzondere grondstoffen, wat een hogere prijs veroorzaakt - en die wil op dit moment nog niet iedereen betalen. Wij hebben ook betere recyclingtechnologie nodig. Er zijn steeds meer initiatieven, maar de meeste technologie bevindt zich nog in de pilotfase.

Echt spannend is, dat de sector deze uitdaging samen tegemoet treedt en er een echte uitwisseling tussen de verschillende acteurs in de hele waardeketen bestaat, dus tussen merken, leveranciers en recyclingbedrijven.

Kan ISM volledig CO2-neutral produceren?

Helaas kunnen wij dat op dit moment nog niet. Momenteel stellen wij onze CO2-balans op volgens de internationaal toepasbare Green House Gas (GHG) Protocol Standard, om wezenlijke emissiebronnen te identificeren, deze indien mogelijk te elimineren of door CO2-vrije alternatieven te vervangen. Wij plaatsen het onderwerp milieubescherming bewust in onze strategische focus en stellen actief de wissels voor de klimaatpositiviteit en -neutraliteit bij ons op locatie, in de productielanden en langs onze hele waardeketen. Wij zullen transparant informeren over onze voortgang.

Kunnen de materialen uit de veiligheidsschoenen volledig worden gerecycled?

Aan deze uitdaging werken wij samen met onze leveranciers, partners in de branche en met onze licentieverstrekkers. Helaas is veel recyclingtechnologie nog in de pilotfase of nog niet zo goed ontwikkeld. Er is echter momenteel veel beweging binnen de sector, in de richting van bedrijfsmodellen met kringloopcomponenten, waaraan wij ook meewerken. Wij hopen ook, dat ons EcoDesign en onze doelen voor 2025 daar naartoe zullen brengen.

Hoe zorgt ISM voor het naleven van de ReaCh verordening?

Wij hebben een slim systeem ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat onze producten voldoen aan alle voorwaarden van de EU ReaCh-verordening. Jaarlijks investeren wij een hoog bedrag met zes cijfers in het controleren van de chemische voorschriften van de ReaCh-verordeningen en de Restricted Substances List (RSL). De controle vindt in onafhankelijke laboratoria plaats. Omdat veel van onze producten gecertificeerd zijn als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), worden deze dubbel gecontroleerd, omdat bijv. veiligheidsschoenen bij de inspectie volgens DIN norm EN 20345 ook op chemicaliën worden getest. Zo kunnen wij door inspectierapporten van onafhankelijke laboratoria bewijzen, dat onze producten voldoen aan ReaCh en RSL.

Welke duurzaamheidslabels zijn er en waarom heeft ISM niet zulke labels?

Inmiddels zijn met name bij textiel en ook bij schoenen verschillende keurmerken en labels te vinden, die reclame maken voor eerlijkheid, milieubescherming of het ontbreken van schadelijke stoffen. Door de overvloed aan keurmerken en campagnes, allemaal met eigen symbolen, afkortingen en emblemen, is het inmiddels ook voor kenners lastig om het overzicht te houden. Over een aantal van de belangrijkste initiatieven, die door organisaties als Greenpeace als geloofwaardig worden ingeschat, vindt u meer informatie en links op onze pagina over duurzaamheid. Want “sharing is caring”. Wij hebben ons intensief bezig gehouden met verschillende keurmerken en hebben na intensieve interne overwegingen met ons team geconcludeerd, dat wij in de huidige situatie (waar wij als licentiepartner meedoen aan de strategische duurzaamheidsmanagement initiatieven van PUMA) indirect deelnemen aan verschillende wereldwijde initiatieven. Een eigen keurmerk en de bijbehorende certificatie zou ons ertoe dwingen om alle bewijzen voor vereisten, waar wij sowieso al aan voldoen, nogmaals aan te tonen. Wij hebben daarom besloten van deze dubbele administratieve inspanningen zonder meerwaarde voor alle betrokken stakeholders af te zien.

Heeft u nog vragen of zijn er nog onderwerpen onduidelijk? Ons duurzaamheidsteam hoort graag van u.